Dictado 1 (Rítmico-Melódico)

Solución

Dictado 2 (a dos voces)

Solución

Dictado 3 (a dos voces)

Solución

Dictado 4 (Rítmico-Melódico)

Solución

Dictado 5 (a dos voces)

Solución

Dictado 6 (a dos voces)

Solución

Dictado 7 (Rítmico-Melódico)

Solución

Dictado 8 (a dos voces)

Solución

Dictado 9 (a dos voces)

Solución

Dictado 10 (Rítmico-Melódico)

Solución

Dictado 11 (a dos voces)

Solución

Dictado 12 (a dos voces)

Solución

Dictado 13 (Rítmico-Melódico)

Solución

Dictado 14 (a dos voces)

Solución

Dictado 15 (a dos voces)

Solución

Dictado 16 (Rítmico-Melódico)

Solución

Dictado 17 (a dos voces)

Solución

Dictado 18 (a dos voces)

Solución

Dictado 19 (Rítmico-Melódico)

Solución

Dictado 20 (a dos voces)

Solución

Dictado 21 (a dos voces)

Solución

Dictado 22 (Rítmico-Melódico)

Solución

Dictado 23 (a dos voces)

Solución

Dictado 24 (a dos voces)

Solución

Dictado 25 (Rítmico-Melódico)

Solución

Dictado 26 (a dos voces)

Solución

Dictado 27 (a dos voces)

Solución

Dictado 28 (Rítmico-Melódico)

Solución

Dictado 29 (a dos voces)

Solución

Dictado 30 (a dos voces)

Solución